İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ARASINDAKİ FARKLAR

İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ARASINDAKİ FARKLAR İlamlı icra takibi  yoluna başvurulabilmesi için takibin ilam ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayanması gerekir. Hangi belgelerin ilamlı icra yoluyla takibe konu olabileceği ve bu belgeler arasındaki farkların neler olduğunun bilinmesi hak kayıpları yaşanmaması için önemlidir. İLAMLI İCRA TAKİBİ İlamlı icra takibinde, mahkemeden lehine ilam alan kişi […]

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU Hakim, adaleti sağlamak üzere mahkeme içerisinde görev alan ve karar verme konusunda yetkilendirilmiş kişidir. Hakim, toplumun hukuk kuralları ve prensiplerine dayanarak bağımsız ve tarafsız olarak karar vermelidir. Hakimlik, idari hakimlik ve adli hakimlik olmak üzere ikiye ayrılır. Adli yargı hakimlerinin hukuk fakültesi diplomaları olmaları zorunludur. Adli yargı hakimlerinin seçimi sınavla ve Adalet Bakanlığı […]

TÜRK HUKUKUNDA EVLATLIKTAN RED MÜESSESİ

TÜRK HUKUKUNDA EVLATLIKTAN RED MÜESSESİ Halk arasında, dizilerde veya filmlerde evlatlıktan red kavramını sıklıkla duymaktayız. Ancak hukukumuzda evlatlıktan red olarak açıkça bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu doğrultuda da Türk hukukunda evlatlıktan red davası şeklinde bir dava türü bulunmamaktadır. Evlatlıktan red durumuna yakın olan veya karşılık gelen durum mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat) müessesidir. Mirasçılıktan çıkarma, 4721 […]

KİRA TESPİT DAVASI VE KİRA UYARLAMA DAVASI

KİRA TESPİT DAVASI VE KİRA UYARLAMA DAVASI   Kira sözleşmesinin en önemli unsurlarından biri de kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi yapılırken taraflar, kira bedelini serbestçe belirleme hakkına sahiplerdir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesinde kira sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. İlgili bu maddeye göre, “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya […]

İCRA VE İFLAS KANUNU ÖRNEK 13 VE ÖRNEK 14 KAPSAMINDA TAHLİYE VE İŞLEMLERİ

İCRA VE İFLAS KANUNU ÖRNEK 13 VE ÖRNEK 14    KAPSAMINDA TAHLİYE VE İŞLEMLERİ İlamsız icranın konusu kural olarak para veya teminat alacağıdır. Para veya teminat alacakları dışındaki alacaklar için ilamlı icra yoluna başvurmak gerekmektedir. Ancak kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi, bu kuralın bir istisnasını oluşturmaktadır. Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi, sadece kira sözleşmesi […]

Ceza Ve Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Edilebilen Kararlar

  Ceza Ve Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Edilebilen Kararlar İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı Yargıtay’a gidilmeden önce gidilen itiraz yargı merciidir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı direkt olarak Yargıtay’a gidilebiliyordu. Fakat bu durum uyuşmazlıkların artması ile beraber bazı olumsuzluklara neden olmaktaydı. Yargıtay’ın iş yükü bu sebeple artıp yargılama süreci uzamıştır. Yargıtay’ın […]

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI Düğün merasimi , evliliğin şartlarından olmamakla birlikte Türk Toplumunda evlenme sırasında genellikle düğün merasimi yapılmaktadır. Düğün merasimi sırasında takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve ziynet eşyasının ait olduğu eşe aynen veya kısmen iadesi uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Boşanma davası ile birlikte ya da ayrı bir dava açılmak suretiyle ziynet alacağı […]

BOŞANMADA AĞIR KUSUR TESPİTİ

BOŞANMADA AĞIR KUSUR TESPİTİ Aile, insan topluluğunun en küçük birimi olan sosyal bir yapıdır. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı şekilde işleyişi için kanun koyucu tarafından çeşitli hükümlerle koruma altına alınmıştır. Öncelikli olarak Anayasamızın 41. Maddesine göre, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve […]

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLU

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLU GİRİŞ Bireylerin hak arama hürriyeti Anayasanın 36.maddesinde güvence altına alınmış olup hükme göre herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir ve hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamayacaktır. Mahkemelerin iş yoğunluğu […]

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE FARKLARI

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE FARKLARI Bir uyuşmazlığın çözümü sırasında, henüz dava açılmadan veyahut dava süreci devam ederken henüz nihai hukuki koruma gerçekleşmeden yargılamanın sonucunun tehlikeye girmesine engel olmak amacıyla her iki tarafça da talep edilebilen, yaklaşık ispat seviyesi ile yetinilebilen, basit ve hızlı bir şekilde karar verilebilen ve bağlayıcı olup lehine karar verilen […]