Aile hukuku

Akfen Hukuk Ofisi olarak ailenin toplumun en önemli ve kutsal kurumu olduğunu inanmaktayız. Büyük emeklerle ve karşılıklı sevgi ve saygı ile kurulan ailelerin, hayatın getirdiği sorunlarla birlikte zamanla yara aldığı ve yıkıldığını bilmekteyiz. Bu gibi durumların aile bireyleri üzerinde yıkıcı etkilere neden olduklarını ve evlilik birliğinin devam ettirilemediği görülmektedir. Nitekim bu sorunlar sonrası hukuki işlemler ve avukatlar devreye girmektedir. Tam da bu noktada tarafların daha fazla yıpranmaması ve menfaatlerin korunması için bizler buradayız.

Alanımıza Giren Aile Hukuku Konuları

 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları,
 • Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararları
 • Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri,
 • Nafaka davası ve tazminat talepleri,
 • Velayetin davası ve velayetin değiştirilmesi,
 • Babalık davası,
 • Mal paylaşımı ve mal rejimi davaları.
 

icra iflas hukuku

Akfen Hukuk Ofisi olarak, meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda hizmet verilmektedir.  

Müvekkiller aleyhinde başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere bağlı itirazın iptali, kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi gibi hususlarda hizmet vermekteyiz.

 
 

sözleşmeler hukuku

Akfen Hukuk Ofisi olarak, tarafların iradelerinin sağlıklı bir biçimde ortaya konulması, aralarındaki ilişkinin somut bir şekilde tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı olarak borç ve edimlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda meydana gelecek sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesinin önemini biliyoruz. Bu süreçte 28 yıllık tecrübemiz ile yanınızdayız.

 

 
 

tüketici hukuku

Akfen Hukuk Ofisi olarak, tüketicilerin güncel mevzuata göre bilgilendirilmesi, Tüketici Mahkemeleri nezdinde davaların açılması ve açılmış davaların takibi süreçleri yürütülmektedir. Ayrıca müvekkilerimize verdiğimiz başlıca hizmetler;

 • Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda avukatlık hizmeti verilmesi
 • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması,
 • Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

ceza hukuku

Akfen Hukuk Ofisi olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli yahut sanık konumundakiler için müdafilik ve müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti verilmektedir.

Ceza Avukatı Olarak Yaptığımız İşlemler

 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma,
 • Ceza davalarının ve ağır ceza davalarının takibi,
 • Savcılık soruşturması ve ceza davalarında savunma ve hukuki destek,

Uzmanlık Alanlarımıza Giren Konular

 • Resmi ve özel belgede sahtecilik suçu
 • Güveni kötüye kullanma suçu
 • Bilişim suçları
 • Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları
 • Cinsel istismar suçu
 • Hakaret suçu
 • Tehdit suçu
 • Şantaj suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi suçları
 • Banka nedeniyle hesaba bloke konulması
 • Kaçakçılık suçu
 • Dolandırıcılık suçu
 • Disiplin soruşturması ve savunma
 • Ceza soruşturmasında ifade verme işlemleri
 

iş hukuku

Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, yenilenmesi; iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde, ihtar ve fesih sürecinde hukuki destek, sürecin dava boyutuna ulaşması durumunda hukuki danışmanlık destek; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili ile işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek avukat-arabulucu Ahmet Kemal Fendoğlu ve ekibi tarafından en iyi şekilde verilmektedir.

 

gayrimenkul hukuku

Uzmanlık Alanına Giren Konular

 • Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları,
 • Ev satın alma sonrası yaşanan hukuki problemler
 • Gayrimenkul sözleşmelerinin incelenmesi ve analizi
 • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi hazırlanması
 • Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
 • Hata, hile, muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
 • Boşanma sürecinde gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek,