Kategori Arşivleri: Makaleler

İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ARASINDAKİ FARKLAR

İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER ARASINDAKİ FARKLAR İlamlı icra takibi  yoluna başvurulabilmesi için takibin ilam ya da ilam niteliğinde bir belgeye dayanması gerekir. Hangi belgelerin ilamlı icra yoluyla takibe konu olabileceği ve bu belgeler arasındaki farkların neler olduğunun bilinmesi hak kayıpları yaşanmaması için önemlidir. İLAMLI İCRA TAKİBİ İlamlı icra takibinde, mahkemeden lehine ilam alan kişi […]

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU Hakim, adaleti sağlamak üzere mahkeme içerisinde görev alan ve karar verme konusunda yetkilendirilmiş kişidir. Hakim, toplumun hukuk kuralları ve prensiplerine dayanarak bağımsız ve tarafsız olarak karar vermelidir. Hakimlik, idari hakimlik ve adli hakimlik olmak üzere ikiye ayrılır. Adli yargı hakimlerinin hukuk fakültesi diplomaları olmaları zorunludur. Adli yargı hakimlerinin seçimi sınavla ve Adalet Bakanlığı […]

Ceza Ve Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Edilebilen Kararlar

  Ceza Ve Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Edilebilen Kararlar İstinaf, ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı Yargıtay’a gidilmeden önce gidilen itiraz yargı merciidir. İstinaf mahkemeleri kurulmadan önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı direkt olarak Yargıtay’a gidilebiliyordu. Fakat bu durum uyuşmazlıkların artması ile beraber bazı olumsuzluklara neden olmaktaydı. Yargıtay’ın iş yükü bu sebeple artıp yargılama süreci uzamıştır. Yargıtay’ın […]

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YOLUYLA HAKARET SUÇU

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YOLUYLA HAKARET SUÇU İnternetin hayatımıza girmesi, hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak sosyal medyanın oluşması sonucu toplumdaki bireylerin çoğu bu mecralarda yer almaya başlamış ve buradaki insan eylemlerinin de ceza kanunumuzda düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gerek bu suç türü gerekse internet üzerinden işlenebilecek diğer suç türleri Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ceza […]

İcranın Geri Bırakılması

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI             İlamlı icrada borçlunun, takibe itiraz etmesi mümkün değildir. Ancak kanunda yer alan belirli sebeplerin bulunması halinde, icranın geri bırakılması yoluna başvurularak takibin ilerlemesine ve sonuçlanmasına engel olunabilir.             İcranın geri bırakılması kararı, kanun yolu mahkemesi ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmişse davaya bakan mahkemeden olmak üzere üç merciden alınabilir. Bu kapsamda, icranın […]

Boşanma Sebepleri

HUKUKUMUZDA BOŞANMA SEBEPLERİ             Evlilikler tarafların sonsuza dek yürütmek amacıyla yaptıkları anlaşma olup, buna rağmen boşanma nedenleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle öncelikle Türk Hukukundaki boşanma sebeplerini sizlere sıralamak istiyoruz. Bunlar, özel ve genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; Zina (Türk Medeni Kanunu (TMK) 161), Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış.(TMK […]