Kategori Arşivleri: TİCARET HUKUKU

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLU

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLU GİRİŞ Bireylerin hak arama hürriyeti Anayasanın 36.maddesinde güvence altına alınmış olup hükme göre herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir ve hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamayacaktır. Mahkemelerin iş yoğunluğu […]

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE FARKLARI

İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE FARKLARI Bir uyuşmazlığın çözümü sırasında, henüz dava açılmadan veyahut dava süreci devam ederken henüz nihai hukuki koruma gerçekleşmeden yargılamanın sonucunun tehlikeye girmesine engel olmak amacıyla her iki tarafça da talep edilebilen, yaklaşık ispat seviyesi ile yetinilebilen, basit ve hızlı bir şekilde karar verilebilen ve bağlayıcı olup lehine karar verilen […]

TİCARİ SATIŞLARDA MALIN AYIPLI ÇIKMASI VE AYIP İHBAR SÜRESİ

TİCARİ SATIŞLARDA MALIN AYIPLI ÇIKMASI VE AYIP İHBAR SÜRESİ İnsanların, ihtiyaçlarını karşılama isteği  neticesinde  ortaya çıkan ticaret, günümüzde teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin ortaya çıkmasıyla etki alanını artırdı. Bu durum ticari ilişkilerden ,özellikle ayıplı mal tesliminden kaynaklanan uyuşmazlıkları artırdı. Türk Ticaret Kanunu ,Türk Borçlar Kanunundan farklı olarak ticari satışlarda ayıplı maldan kaynaklanan ihbar yükümlülüğüne ilişkin özel […]