Kategori Arşivleri: Haberler

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA VE DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN FAİZLER

TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA VE DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN FAİZLER Faizin Tanımı: Faiz, alacaklının talep etmeye yetkili olduğu bir miktar parayı kullanamaması nedeniyle, mahrum kalınan süreye bağlı olarak ödenmesini talep edebileceği bir karşılık ve tazminattır. Başka bir tanıma göre de faiz sermayenin geliridir. Faiz borçları para borçlarından ayrı düşünülemez. Faiz; hukuki yönden para alacağının medeni (yasal) semeresidir. […]