Aylık Arşivler: Mart 2021

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YOLUYLA HAKARET SUÇU

İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YOLUYLA HAKARET SUÇU İnternetin hayatımıza girmesi, hızla gelişmesi ve buna bağlı olarak sosyal medyanın oluşması sonucu toplumdaki bireylerin çoğu bu mecralarda yer almaya başlamış ve buradaki insan eylemlerinin de ceza kanunumuzda düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Gerek bu suç türü gerekse internet üzerinden işlenebilecek diğer suç türleri Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ceza […]

İcranın Geri Bırakılması

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI             İlamlı icrada borçlunun, takibe itiraz etmesi mümkün değildir. Ancak kanunda yer alan belirli sebeplerin bulunması halinde, icranın geri bırakılması yoluna başvurularak takibin ilerlemesine ve sonuçlanmasına engel olunabilir.             İcranın geri bırakılması kararı, kanun yolu mahkemesi ve yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmişse davaya bakan mahkemeden olmak üzere üç merciden alınabilir. Bu kapsamda, icranın […]

Boşanma Sebepleri

HUKUKUMUZDA BOŞANMA SEBEPLERİ             Evlilikler tarafların sonsuza dek yürütmek amacıyla yaptıkları anlaşma olup, buna rağmen boşanma nedenleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle öncelikle Türk Hukukundaki boşanma sebeplerini sizlere sıralamak istiyoruz. Bunlar, özel ve genel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; Zina (Türk Medeni Kanunu (TMK) 161), Hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış.(TMK […]