Kategori Arşivleri: TÜKETİCİ HUKUKU

AYIPLI MALDAN SORUMLULUK VE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

AYIPLI MALDAN SORUMLULUK VE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Satılanın ayıplı olmasından doğan sorumluluk ve alıcının seçimlik hakları, hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. TBK hükümleri genel düzenleme niteliğindeyken, TKHK hükümleri ancak tüketici işlemlerinde uygulama alanı bulmaktadır. Ayıplı Mal TKHK m.8 uyarınca ayıplı mal, taraflarca kararlaştırılmış örnek ya da modele uygun olmayan […]