Kategori Arşivleri: AVUKATLIK HUKUKU

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA KANUNİ VEKALET ÜCRETİ

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA KANUNİ VEKALET ÜCRETİ I.GİRİŞ Avrupa Birliği tarafından hazırlanan resmi istatistik verilerine göre iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkelerden biri olan Türkiye’de, günde ortalama 4 kişi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sıklıkla tedbirsizlik ve  dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen iş kazaları nedeniyle vefat eden işçilerin yakınlarının duydukları elem […]

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETE İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ VE AVUKATIN AZLİ HÂLİNDE VEKALET ÜCRETİ

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRETE İLİŞKİN HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ VE AVUKATIN AZLİ HÂLİNDE VEKALET ÜCRETİ I.GİRİŞ Avukatlık ücreti, Avukatlık Kanunu’nda, 4667 sayılı Kanun ile yapılmış olan değişiklikten sonra , 164. maddesinin ilk fıkrasında “Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 4667 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası avukatlık ücretinin, sadece avukatın […]

KARŞI VEKALET ÜCRETİ

KARŞI VEKÂLET ÜCRETİ Yargı organlarınca davayı kaybeden tarafça ödenmesine karar verilecek vekâlet ücretine uygulamada, karşı vekâlet ücreti denilmektedir. Karşı vekâlet ücretinin yargılama giderleri arasında sayılması konusunda Avukatlık Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu vekâlet ücretinin asil lehine mi yoksa vekil lehine mi hükmedileceği konusunda söz konusu kanunlarda farklı hükümler […]