Kategori Arşivleri: AİLE HUKUKU

TÜRK HUKUKUNDA EVLATLIKTAN RED MÜESSESİ

TÜRK HUKUKUNDA EVLATLIKTAN RED MÜESSESİ Halk arasında, dizilerde veya filmlerde evlatlıktan red kavramını sıklıkla duymaktayız. Ancak hukukumuzda evlatlıktan red olarak açıkça bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu doğrultuda da Türk hukukunda evlatlıktan red davası şeklinde bir dava türü bulunmamaktadır. Evlatlıktan red durumuna yakın olan veya karşılık gelen durum mirasçılıktan çıkarma (mirastan ıskat) müessesidir. Mirasçılıktan çıkarma, 4721 […]

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASI Düğün merasimi , evliliğin şartlarından olmamakla birlikte Türk Toplumunda evlenme sırasında genellikle düğün merasimi yapılmaktadır. Düğün merasimi sırasında takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve ziynet eşyasının ait olduğu eşe aynen veya kısmen iadesi uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Boşanma davası ile birlikte ya da ayrı bir dava açılmak suretiyle ziynet alacağı […]

BOŞANMADA AĞIR KUSUR TESPİTİ

BOŞANMADA AĞIR KUSUR TESPİTİ Aile, insan topluluğunun en küçük birimi olan sosyal bir yapıdır. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun sağlıklı şekilde işleyişi için kanun koyucu tarafından çeşitli hükümlerle koruma altına alınmıştır. Öncelikli olarak Anayasamızın 41. Maddesine göre, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve […]

BOŞANMA DAVALARINDA VELAYETİN TAKDİRİNDE ÇOCUĞUN BEYANININ ÖNEMİ

BOŞANMA DAVALARINDA VELAYETİN TAKDİRİNDE ÇOCUĞUN BEYANININ ÖNEMİ 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 41.maddesinde toplumun temeli olarak tanımlanan aile, bireyin gelişimi ile topluma uyum ve katılımlarının sağlandığı ilk birimdir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41.maddesi düzenlemesi ile ,ailenin toplum düzenindeki önemine binaen devlete, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocuklarının korunması […]